شال موهر پلنگی

شال پاییزه موهر پلنگی مشکی کرمی طلایی