شال پاییزه موهر

شال پاییزه موهر تک رنگ ساده قهوه ای