شال موهر طرح هندسی مصری

شال موهر طرح هندسی مصری مشکی نارنجی طلایی