شال حریر سفید مجلسی

شال حریر سفید طلایی مجلسی عروس اکلیلی