شال حریر سفید طلایی مجلسی عروس اکلیلی

شال حریر سفید طلایی مجلسی عروس اکلیلی