روسری ابریشم ژاکارد LV

روسری ابریشمی LV مجلسی اورجینال سفید مشکی