روسری ابریشم مجلسی سفید مشکی ورساچه VERSACE

روسری ابریشم مجلسی سفید مشکی ورساچه VERSACE