شال پاییزه موهر FENDI

شال موهر پاییزه فندی FENDI سفید طوسی حاشیه دار